In Rapport Coaching

In Rapport Training

Elke organisatie heeft een ‘waarom’: de missie. Om doelstellingen te halen, is samenwerking binnen het team cruciaal. Hoe beter de samenwerking in een team en hoe beter ieder weet wat zijn taak binnen het geheel is, hoe beter het resultaat. Wanneer mensen binnen een organisatie samenwerken vanuit een gevoel van wederzijds respect en gezamenlijkheid, vullen ze elkaar aan en denken met elkaar mee. Ieder geeft het beste uit zichzelf. Het resultaat vaak beter en mooier dan je van te voren durfde geloven. Dat is de kracht van met rapport samenwerken.

Zorgen dat alle medewerkers hun blik op hetzelfde punt op de horizon hebben, is een kunst. De waan van de dag en de werkdruk kunnen er voor zorgen dat iedereen alleen met zijn of haar eigen taak bezig is en dat de focus op het bedrijfsdoel buiten beeld raakt.

Wilt u in uw organisatie:

  • zorgen voor efficiënte en plezierige samenwerking in uw team?
  • zorgen dat alle medewerkers hun focus op hetzelfde doel hebben?
  • voorkomen dat medewerkers uitvallen?
  • slepende of sluimerende kwesties oplossen?
  • vanuit persoonlijke kracht op een heldere, proactieve manier leiding geven?

In Rapport verzorgt maatwerktrainingen voor bedrijven om rapport op te bouwen in de organisatie.
Bij omvangrijke of intensieve trajecten werkt In Rapport samen met ervaren en gecertificeerde trainers en coaches.

– Teamtrainingen voor gezamenlijke focus
Teamcoaching is gericht op het weer in verbinding brengen van het team en de gezamenlijke doelen.
Wat is ieders kwaliteit, hoe kun je helder en functioneel communiceren, ondanks verschillen in wereldbeeld? De teamleden krijgen inzicht in hun eigen rol en bijdrage voor het slagen van het team als geheel.

– Training leiderschap met rapport voor ondernemers en leidinggevenden
Deze training is gericht op het ontwikkelen van leiderschap vanuit persoonlijke kracht. Hoe kan je sturing geven vanuit de kernwaarden en doelen van het bedrijf? Hoe kan ik voor verbinding zorgen in het team en gebruik maken van ieders kwaliteiten? De leidinggevenden krijgen inzicht in hun eigen rol en bijdrage voor het slagen van het team als geheel.

– Burnout preventie en nazorg
Sommige medewerkers nemen veel verantwoordelijkheid op zich, zijn loyaal en werken hard. Soms té hard, waardoor ze dreigen uit te vallen. In Rapport begeleidt medewerkers om een burnout te voorkomen. In Rapport verzorgt ook de nazorg door middel van intervisieprogramma’s, waarbij we in kleine groepen werken aan het bestendigen van de nieuw aangeleerde patronen.

– Begeleiding bij conflicten
Onuitgesproken meningsverschillen of conflicten kunnen voor veel spanning zorgen in organisaties. Soms loopt het zo op dat de arbeidsrelatie verstoord raakt en mensen zich ziek melden. Om te voorkomen dat dit tot slepende processen en financiële debacles leidt, biedt In Rapport begeleiding. Door problemen uit te spreken, ontstaat helderheid en kunnen we werken aan een oplossing die voor alle betrokkenen gunstig is.

Wilt u weten wat In Rapport voor uw organisatie kan betekenen? Bel of mail me voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Of stel uw vraag in het contactformulier.